Fasciïtis plantar i esperó calcani

La fasciïtis plantar és un exemple clar de com els xinesos de l’antiguitat van poder resoldre un problema que a la medicina moderna actual li resulta difícil resoldre i, de vegades, se li escapa de les mans. També és una mostra de amb quin nivell de detall i de comprensió del dolor treballa la Medicina Tradicional Xinesa.

Regions de la planta del peu on és més freqüent el dolor

La fasciïtis plantar és un dolor a la planta del peu, al taló o una mica per davant del taló. El dolor s’acostuma a notar amb més intensitat al fer les primeres passes desprès d’haver fet una estona de repòs o al llevar-se al matí. Després, a mida que el peu s’escalfa amb l’activitat, el dolor disminueix.

Es considera que el dolor de la fasciïtis plantar és degut a la inflamació de la fàscia plantar. El tractament habitual inclou antiinflamatoris i analgèsics, fisioteràpia (mobilitzacions, estiraments, massatge, calor i/o fred, etc.), i, si amb això no n’hi ha prou, plantilles. Cal destacar que siguin quines siguin les característiques del dolor, el tractament aplicat és sempre el mateix.

L’esperó calcani, la calcificació d’un tendó o de la fàscia plantar just davant del taló, no es considera en general un problema en si mateix (ja que no provoca dolor i és conseqüència i no pas causa del mal funcionament del peu) i per això es tracta de la mateixa manera.

Des del nostre punt de vista, la fasciïtis plantar pot ser deguda a dues causes:

  • En primer lloc, pot ser deguda a un desequilibri muscular general del cos. En aquest cas, el tractament es farà en principi amb Mioteràpia.
  • No obstant, el cas més habitual és que el dolor sigui degut a un mal funcionament del peu. Les causes poden ser molt diverses però, en tot cas, l'exploració clínica del peu i l'anàlisi detallat de les característiques del dolor ens permetran deduir quins problemes hi ha en la circulació de l’energia al peu. El tractament es farà amb Acupuntura.

Mioteràpia

Radiografia: Peu amb esperó calcani

La fàscia plantar participa en el manteniment de la volta del peu juntament amb diversos músculs i juga per tant un paper essencial en l’esmorteïment del pes del cos al estar drets o caminar. En cas de desequilibri del peu a causa de la musculatura tònica del turmell, els músculs del peu poden veure alterada la seva funció i que això repercuteixi en la fàscia plantar, provocant dolor.

De ser aquest el cas, en l’exploració clínica podrem palpar contractures musculars al coll i als turmells i, a banda del dolor a la planta del peu, normalment n’hi haurà algun altre (genoll, esquena, ...), també amb característiques de dolor muscular. La presència d’un esperó calcani és indicativa d’un problema antic i, per tant, amb tota probabilitat relacionat amb un desequilibri mecànic global del cos, a tractar doncs amb Mioteràpia.

El tractament, com sempre, haurà d’incloure l’origen de la cadena muscular de compensació a més de fer un tractament local per accelerar el procés de curació. En cas de que hi hagi esperó calcani, un cop restablert el funcionament fisiològic del peu, tendirà a ser reabsorbit pel propi cos i desaparèixer.

Acupuntura

L’acupuntura distingeix diverses possibles causes pel dolor de la fasciïtis plantar. Per tant, caldrà fer un interrogatori clínic detallat sobre les característiques del dolor i una bona exploració clínica del peu per determinar quin o quins fluxos energètics estan alterats i de quina manera ho estan.

El cas més habitual, amb diferència, és un estancament de yin al peu ja que l’energia yin té tendència a acumular-se a les parts baixes del cos i especialment als peus. De fet, el símptoma més habitual de la fasciïtis plantar -el fet que el dolor es noti sobretot al fer les primeres passes després de fer una estona de repòs o de llevar-se i després s’alleugi a mesura que el peu es va escalfant amb l’activitat- correspon a un estancament de yin. En aquest cas, la calor local o un massatge solen alleujar el dolor i el dolor pot ser que també es noti a la nit.

Si hi ha hagut un traumatisme pocs dies abans de l’inici del dolor o és un dolor antic, pot ser que hi hagi també un estancament de sang. En aquest cas, les característiques del dolor són molt variables i el dolor sol alleujar-se amb el fred.

D’altra banda, si el dolor reuneix característiques mecàniques, és a dir, empitjora amb el moviment, serà degut a un excés de yang.

També es molt habitual trobar en el cas de la fasciïtis plantar una barrera a nivell del turmell. La seva presència es detecta per una diferencia de temperatura a nivell de l’articulació. El meridià que acostuma a estar afectat és el Tai Yin del Peu (o Meridià de la Melsa). És important tractar la barrera perquè, a banda de provocar dolor, impedeix que l’energia estancada -si també n’hi ha, com succeeix habitualment- pugui circular lliurement.

Per a cada un d’aquests casos hi ha un o més punts d’acupuntura que són els apropiats per tractar el problema. El tractament sol ser ràpid i eficaç.