Cadenes musculars de compensació

Musculatura posterior

Un altre element clau de la Mioteràpia és el concepte de cadenes musculars, el qual també fan servir diverses tècniques osteopàtiques però que en canvi no consideren la fisioteràpia i la medicina oficial. Les cadenes musculars de compensació permeten comprendre multitud de dolors articulars que d’altra manera resulten de difícil comprensió i permeten adreçar el tractament a la veritable causa que ha provocat el desequilibri mecànic del cos i no a les seves conseqüències. No cal dir que això és fonamental si els resultats del tractament han de ser perdurables.

El cos ha de respectar uns determinats requeriments d’equilibri mecànic que necessita per a poder funcionar amb normalitat i que són tan importants que, quan un desequilibri mecànic els pertorba, crea cadenes musculars per compensar el desequilibri i restaurar així aquests  equilibris fonamentals que necessita. Les cadenes musculars permeten entendre quina és la causa de molts dolors i patologies -causes que cal no confondre amb els factors desencadenants del dolor- i permeten valorar la conveniència de portar plantilles, per exemple.