Els meus mestres

A banda de la formació rebuda a la facultat de ciències de la salut de la UIC, de la que guardo un gran record, hi ha 3 metges, entre d’altres, que han contribuït decisivament a la meva formació i a la meva manera d’entendre la medicina. A tots ells vull retre des d’aquí un petit homenatge: són el Dr. Philippe Noyer, el Dr. Jan Polak i el Dr. Jean-Marc Kespi.

Amb el Dr. Noyer a BéziersEl Dr. Philippe Noyer va ser el meu primer mestre. Als anys 90, el Dr. Noyer va ser l’introductor de la Mioteràpia a Catalunya i Espanya. Al 2006, vaig tenir la sort de poder treballar durant tot un any al seu costat. Fou així com vaig aprendre com la pràctica rigorosa i ben fonamentada de la Mioteràpia permeten obtenir els millors resultats i, estant al seu costat, vaig tenir el millor model del que significa ser un professional de la salut: dedicació als pacients, interrogatori complet i atenció als detalls, amor pel treball ben fet, humilitat, etc. Posteriorment, va ser ell qui també em va introduir en la pràctica de l’Acupuntura i la Medicina Natural. Els seus 50 anys d’experiència com a metge i prop de 30 practicant medicina natural, són un model de com ha d’actuar un metge i, tot i que ja a prop dels 80 anys s’acaba de jubilar, aquest cop definitivament, els seus consells i la seva experiència segueixen essent, com sempre, una font de saviesa i d’inspiració.

Amb el Dr. Polak a AuchEl Dr. Jan Polak, metge acupuntor, homeòpata, osteòpata i naturòpata ha fet grans aportacions al desenvolupament de la medicina. D’una banda, gràcies als seus vastos coneixements sobre els orígens de la medicina occidental (o medicina hipocràtica) i la seva evolució al llarg de la història -a través dels imperis romà, persa i àrab fins a retornar a Europa a partir de l’edat mitjana- i també en medicina tradicional xinesa i Ayurveda -la medicina tradicional de l’Índia-, ha estat capaç de reconstruir les bases de la medicina natural, perdudes al llarg de la història, per fer-ne una disciplina lògica i raonada i un extraordinari mitjà de diagnòstic i tractament. D’altra banda, fruit d’un treball rigorós i molt profund sobre l’aparell locomotor ha estat capaç de crear la Mioteràpia, l’única tècnica osteopàtica integral basada en els principis de la medicina natural. Resulta difícil transmetre en poques línies la grandesa i la transcendència del treball de recerca dut a terme pel Dr. Polak però cal dir que els seus resultats són extraordinaris i, particularment en el cas de la Mioteràpia, suposen una revolució en Osteopatia i Reumatologia.

Amb el Dr. Kespi a ParisEl Dr. Jean-Marc Kespi és també un metge excepcional que ha fet grans aportacions a la medicina. El Dr. Kespi és el pare de l’acupuntura francesa -també anomenada acupuntura energètica- actual. El seu llibre “Acupuncture”, publicat el 1982 i encara avui malauradament només disponible en francès, va posar els fonaments sobre els quals es recolza encara avui l’acupuntura francesa. A partir dels treballs dels seus predecessors -Soulié de Morant, Chamfrault i N’guyen Van N’ghi- i de les traduccions fetes dels llibres clàssics per diversos sinòlegs francesos, i gràcies a un treball enorme d’estudi, recerca i experimentació, fet amb la col·laboració d’altres metges acupuntors francesos, el Dr. Kespi va ser capaç de redescobrir bona part de la pràctica més tradicional de l’acupuntura xinesa, incloent diversos conceptes que els mateixos xinesos desconeixen, fins al punt d’arribar a definir una "nova" manera de concebre i practicar l’acupuntura, més analítica i raonada, que defuig les receptes de punts i que, finalment, és més senzilla i efectiva. El Dr. Kespi segueix desenvolupant la seva obra en el si de l’AFA, l’Associació Francesa d’Acupuntura, de la qual sóc membre i de la que el Dr. Kespi és el president d’honor.