Acupuntura sense agulles

Imatge d'un palpador metal·lic

La manera més habitual d’estimular els punts d’acupuntura és mitjançant la inserció de fines agulles metàl·liques, que un cop inserides es deixen posades entre 10 i 20 minuts. Val a dir, però, que aquesta no és l'única manera de fer-ho.

Una altra manera d’estimular els punts d’acupuntura -descrita en els textos d’acupuntura antics però que modernament ha caigut en l’oblit de manera que molts pocs acupuntors la utilitzen avui en dia- és fer servir un palpador metàl·lic -ve a ser com un llapis amb la punta ben arrodonida, però fet de metall- que, sense necessitat de traspassar la pell, és tan eficaç com les agulles.

L’estimulació dels punts d’acupuntura amb un palpador presenta grans avantatges i un petit inconvenient:

Tractant una sinusitis amb el palpador

Avantatges:

• L’estimulació dels punts d’acupuntura és indolora. Això és important perquè el dolor no ajuda a que el cos percebi nítidament la senyal que l’estimulació del punt envia al cos.

• Possibilita tractar aquelles persones a qui l’aprensió a les agulles els fa rebutjar l’acupuntura.

• Al no haver-hi puntura, evita els (petits) riscos associats a la utilització d’agulles (infeccions cutànies, tatuatges, risc de pneumotòrax, afectació puntual d’algun nervi o vas sanguini, etc.).

• Evita la petita pèrdua d’energia que comporta una puntura.

Tractant un mal d'espatlla amb el palpador

Inconvenient:

• L’inconvenient que té és que requereix més temps que inserir una agulla. Inserir una agulla requereix pocs segons mentre que el palpador requereix ser manipulat durant uns 2 o 3 minuts.

En la pràctica, però, això només és realment un inconvenient si es pràctica acupuntura xinesa en la que és freqüent estimular bastants punts en una mateixa sessió. En canvi, no ho és si es practica acupuntura francesa en la que, en general, s’estimulen pocs punts.