Preu i durada de les visites

Els preus de les visites s'estableixen únicament en funció de si es tracta de la visita inicial o d'una sessió de continuació del tractament. Això vol dir que, independentment del tipus de tractament i de la seva durada, el preu de la visita serà sempre el mateix. Per tant, encara que una persona requereixi més temps de tractament que una altra, totes dues pagaran el mateix.
 

La visita inicial (o 1ª sessió de tractament) és sempre bastant llarga perquè a més d'aplicar el tractament que pertoqui, cal dedicar abans una bona estona a recopilar tota la informació necessària per poder fer el diagnòstic. Així doncs, caldrà revisar el diagnòstic mèdic que us hagin fet, juntament amb tota la resta d'informació mèdica (radiografies, proves, etc.) de que disposeu. A banda del diagnòstic mèdic habitual de la medicina occidental, caldrà fer-ne un altre d'energètic, propi de la de la medicina tradicional xinesa, o, eventualment, un de muscular o del terreny, propis de la mioteràpia i de la medicina natural. Fer aquest segon diagnòstic requereix, d'una banda, recopilar molta informació, tant sobre les característiques del dolor com sobre la persona a tractar, i, de l'altra, fer una bona exploració clínica.

Les següents visites són més ràpides perquè, en general, n'hi ha prou amb comentar quina ha estat l'evolució del tractament i si cal recopilar informació addicional o fer una nova exploració clínica, es pot fer en relativament poca estona.

Els preus i durades aproximades de les visites són els següents:

Visita Preu Durada aproximada
Primera 80 euros 90 minuts
Següents 50 euros Entre 45 i 60 minuts

 

Nota: Porteu si us plau diners en efectiu o, altrament, pagueu amb Bizum. No disposem de TPV per poder pagar amb targeta.