Acupuntura

L'Acupuntura és una tècnica terapèutica que forma part de la Medicina Tradicional Xinesa i que s’ha practicat a Xina des de fa milers d'anys. El seu ús s’ha anat estenent per tot el món i avui en dia és utilitzada, també als països occidentals, per tractar una gran varietat de malalties i problemes de salut.

Acupuntura

Es caracteritza pel fet d'estimular certs punts del cos, anomenats punts d'acupuntura, disposats sobre unes línies anomenades meridians d’acupuntura. L'estimulació es fa habitualment mitjançant la inserció de fines agulles metàl·liques per bé que també es pot fer mitjançant un palpador metàl·lic, sense arribar a traspassar la pell, de forma totalment indolora. L’acupuntura també fa ús de la moxibustió, que consisteix en escalfar determinats punts d’acupuntura amb una moxa.

Els efectes terapèutics de l'acupuntura estan demostrats per multitud d'estudis científics i és una tècnica recomanada per l'Organització Mundial de la Salut per a tractar nombrosos dolors i malalties.

L'acupuntura permet tractar una gran varietat de malalties i dolors, alguns dels quals, altrament, resulten de difícil comprensió i tractament. A més, els seus resultats són ràpids i bons, el tractament és indolor, permet tractar tot tipus de pacients i, si es fa bé, no presenta gairebé riscos i no té efectes secundaris.

Moxibustió

L’acupuntura actua d’acord amb els principis de la medicina natural. És a dir, l'estimulació dels punts d’acupuntura adequats proporciona al cos un senyal de que hi ha un desequilibri, causa del dolor o malaltia, i fa que el cos reaccioni per corregir aquest desequilibri de forma natural, és a dir, pels seus propis mitjans i de forma harmònica.

L'acupuntura permet abordar el tractament integral de la persona, és a dir considerant aquesta en la seva globalitat. De vegades, aquest enfocament global és l'únic que permet curar una malaltia o fer desaparèixer un dolor.

Per tot això, el seu ús als països occidentals, malgrat ser encara minoritari, és cada cop més habitual i representa un gran avanç en medicina i per la salut de les persones.