Acupuntura sense agulles

La manera més habitual d’estimular els punts d’acupuntura és mitjançant la inserció de fines agulles metàl·liques, que un cop inserides es deixen posades entre 10 i 20 minuts. Val a dir, però, que aquesta no és l'única manera de fer-ho.

Una manera alternativa d’estimular els punts d’acupuntura -descrita en els textos d’acupuntura antics però que modernament ha caigut en l’oblit de manera que pocs acupuntors la utilitzen avui en dia- és fer servir un palpador metàl·lic -ve a ser com un llapis amb la punta ben arrodonida, però fet de metall- que, sense necessitat de traspassar la pell, és tan eficaç o gairebé tan eficaç com les agulles.

L’estimulació dels punts d’acupuntura amb un palpador és totalment indolora i permet tractar aquelles persones a qui l’aprensió a les agulles els fa rebutjar l’acupuntura -en aquest sentit, podem pensar en els nens, per exemple-. Val a dir que, en aquest cas, també es pot fer servir el dit índex simplement. 

D'altra banda, en no haver-hi puntura cal parlar d'una teràpia estrictament no invasiva que no presenta cap risc -en aquest sentit, cal precisar que en fer servir agulles sempre cal fer atenció a no provocar un pneumotórax-. 

Imatge d'un palpador metal·lic

Tractant una sinusitis amb el palpador