Patologies

La llista de patologies que es poden tractar satisfactòriament amb Mioteràpia, Acupuntura i Medicina Natural és molt llarga. Compren la pràctica totalitat de les patologies de l’aparell locomotor i també moltes d’altres que són degudes a causes energètiques o metabòliques. La següent llista no pretén, doncs, ser exhaustiva sinó més aviat representativa de les patologies que podem tractar.

Patologies que tractem (llista no exhaustiva)

Mitjançant el menú, podeu accedir a una explicació més detallada de com es comprenen i tracten des del punt de vista mecànic, energètic i metabòlic algunes d’aquestes patologies. No obstant, els raonaments i principis terapèutics que s’hi exposen són d’aplicació general i serveixen per il·lustrar com es poden abordar també la resta de patologies.

Cal tenir en compte que les explicacions es donen a títol d’informació general i no poden en cap cas substituir el diagnòstic que us hagi fet el metge ni tampoc el diagnòstic muscular, energètic i del terreny propis de la Mioteràpia, l’Acupuntura i la Medicina Natural. És només a partir d’aquests diagnòstics, és a dir, desprès d’una exploració i interrogatori clínics complets, que serà possible establir el tractament adequat per a cada cas en concret.