Aplicacions de l'acupuntura

Posant una agulla

L’acupuntura permet tractar una gran diversitat de dolors i malalties. De fet, la gran majoria de problemes de salut es poden tractar amb acupuntura, tant si són de caire visceral, de l’aparell locomotor o emocionals. I també es poden tractar problemes en que hi ha diverses patologies simultàniament. El diagnòstic energètic permet identificar els tipus de desequilibri presents en el cos i per cada un d’ells hi ha punts que permeten tractar-ne la causa.

Les principals excepcions són les urgències i les malalties, físiques o mentals, greus o avançades. En el primer cas perquè el temps és vital i en el segon perquè el cos ha perdut gran part de la seva capacitat de reacció. En aquests casos, la medicina al·lopàtica occidental és la millor opció.

En els casos en que hi ha una lesió estructural susceptible de requerir cirurgia, l’acupuntura pot servir com a mitjà de diagnòstic. Si l’acupuntura resulta ser ineficaç, serà una indicació clara de que efectivament és requereix una intervenció quirúrgica, però en molts casos, l’acupuntura pot resultar eficaç i evitar la intervenció. Excepcions clares són les fractures i luxacions: cal restaurar primer l’estructura per poder recuperar la funció.

Així doncs, la llista de patologies que es poden tractar és molt llarga. Aquí trobareu una llista representativa, no pas exhaustiva, de patologies que es poden tractar molt bé amb acupuntura.