Medicina i acupuntura: comprendre l'acupuntura

Fractura d'húmer: clau endomedular

La medicina occidental moderna ha fet avenços extraordinaris en medicina i és molt útil en determinades situacions i per tractar determinades patologies. Així, per exemple, cal esmentar les situacions d’urgència vital i determinades situacions de crisi, els avenços fets en cirurgia i la microcirurgia, les pròtesis i els transplantaments, l’anestèsia, els antibiòtics i determinats fàrmacs, la insulina i el marcapassos, les proves clíniques i el diagnòstic per imatge, la reproducció assistida i els avenços en genètica, etc.

No obstant, la visió que la medicina occidental té del cos humà presenta mancances i és, de fet, incompleta, doncs deixa de banda diversos aspectes importants de la realitat del cos i la persona.

No tenir en compte aquests aspectes del cos humà fa que la medicina occidental presenti mancances importants a l’hora de comprendre i tractar molts dolors i patologies que, en canvi, es poden tractar satisfactòriament d’acord amb la concepció d’altres medicines, que si que incorporen aquests aspectes, com són la Medicina Tradicional Xinesa (MTX), l’Osteopatia o l’Homeopatia.