Tractament seqüencial de desintoxicació del cos

Per entendre com funciona el tractament d’eliminació de toxines, cal primer comprendre quins són els passos que segueix el cos en el seu metabolisme a l’hora d’assimilar els nutrients i, de fet, totes les substàncies que absorbim amb l’alimentació.

El cos du a terme 4 grans tipus d’accions metabòliques que la medicina natural associa amb les funcions que corresponen a cada un dels 4 humors. Els 4 humors són la Sang, la Flegma, la Bilis i el Vent, i aquestes són les funcions metabòliques que representen:

  • Bilis: Fragmentació (digestió, immunitat)
  • Sang: Dissolució (en la sang i els líquids en general)
  • Vent: Contracció muscular (moviment, circulació, excreció)
  • Flegma: Fixació (construcció i emmagatzematge)

En primer lloc, totes les substàncies que ingerim són fragmentades i convertides en substàncies més senzilles que el cos pugui aprofitar. Aquesta funció la du a terme la Bilis que engloba la capacitat de digerir i l’immunitat, la capacitat de defensar-nos de l’entorn.

A continuació, les substàncies ja fragmentades han de ser dissoltes en la sang i en la resta de líquids del cos per a poder ser, posteriorment, transportades, mitjançant la circulació, per tot el cos. Aquesta funció la du a terme l'humor Sang.

La tercera etapa fa ús de la contracció muscular (el peristaltisme al tub digestiu, la circulació  gràcies a cor i pulmons i amb l’ajuda dels músculs esquelètics) per distribuir les substàncies dissoltes en la sang i líquids, en general, per tot el cos. Aquesta funció la realitza l’humor Vent.

Finalment, les substàncies distribuïdes per tot el cos són utilitzades per construir i renovar els diversos teixits del cos. Aquesta funció la realitza l’humor Flegma. Cal destacar, que juntament amb les substàncies útils i necessàries pel funcionament del cos, també les toxines són emmagatzemades en part en els teixits per la Flegma.

Metabolisme de la nutrició

Per eliminar les toxines exògenes haurem de seguir el mateix procés però en sentit contrari. És a dir, primer cal dissoldre les toxines en la sang (funció Sang) i, a continuació, gràcies al moviment de la funció Vent, eliminar-les.

No obstant, cal prestar atenció a un detall important. No seria bo acabar la seqüència d’eliminació augmentant l’humor Vent ja que el terreny Vent és responsable de moltes malalties i, en particular, moltes d’importants (dolors músculo-esquelètics, malalties espasmòdiques, problemes psicològics, etc.). Per tant, serà convenient acabar el procés augmentant la Bilis que correspon a augmentar la capacitat de digestió i d’immunitat, garantia de bona salut.

Així doncs, la seqüència d’eliminació de toxines exògenes consistirà primer en augmentar el terreny Sang, a continuació el Vent i, finalment, la Bilis.

Metabolisme de l'eliminació

Cal prestar atenció sobretot a l’equilibri que cal mantenir entre la funció de dissolució (Sang) i la d’eliminació per contracció muscular (Vent), és a dir, a l’equilibri de la balança S-V. Com que Sang i Vent són humors oposats, la preponderància d’un d’ells implica la disminució de l’altra, de manera que si la balança S-V està desequilibrada, el procés d’eliminació de toxines quedarà bloquejat en una de les dues etapes. És imprescindible que Sang i Vent estiguin equilibrats per a que el procés d’eliminació de toxines exògenes sigui efectiu.

La balança S-V

Cal destacar que els tractaments de desintoxicació basats en augmentar únicament un terreny -i n’hi ha molts que són així-, és a dir, no seqüencials, estan abocats al fracàs, ja que el procés d’eliminació quedarà aturat en la funció del cos que estigui augmentada. Cal que el tractament sigui seqüencial, respecti l’ordre natural de la seqüència d’eliminació i mantingui en equilibri la balança S-V. Molts tractaments de desintoxicació fracassen perquè no tenen en compte aquests requeriments i el tractament s’acaba estancant en una de les fases d’eliminació.