Bronquitis i Rinofaringitis de l’infant

Com que essencialment tenen la mateixa causa i el mateix tractament, les exposem conjuntament.

Faringitis: infecció vírica de la faringeLes bronquitis i rinofaringitis són unes de les malalties més comunes en els infants. Són infeccions víriques que afecten els bronquis o les vies respiratòries altes, la cavitat nasal i la faringe, i provoquen malestar. La simptomatologia inclou tos, mucositat, poca gana i malestar general i, sovint, mal a la gola -sobretot a l’empassar-, febre, conjuntivitis, una mica de diarrea, etc. Secundàriament a la infecció vírica pot aparèixer també una infecció bacteriana.

El tractament habitual es simptomàtic i sol incloure antitèrmics i antiinflamatoris no esteroïdals a banda de mesures d’higiene. En cas d’infecció bacteriana s’administren també antibiòtics.

Medicina natural

Quan aquestes infeccions es repeteixen massa sovint és que hi ha una debilitat del cos que crea el terreny propici perquè els virus puguin prosperar. El que cal fer és reequilibrar el terreny del nen o nena perquè el seu cos pugui, pels seus propis mitjans, defensar-se d’aquests virus.

Si analitzem analògicament els símptomes amb el model de la medicina natural tenim que:

  • La mucositat (flegmes) correspon a un excés de Flegma i és un signe de malaltia.
  • La tos, que té per objecte eliminar els flegmes, és una reacció del cos davant l’excés de Flegma. És una reacció de tipus Vent.
  • Les infeccions recurrents ens indiquen que la Bilis està afeblida.
  • La febre, quan n’hi ha, és una reacció de reequilibri del cos que intenta fer augmentar la funció Bilis. La febre apareix perquè l’insuficiència digestiva que estava latent s’ha descompensat i s’ha fet aparent a causa d’un factor desencadenant -el fred, habitualment-.
  • La resta de símptomes, el dolor, el malestar general, la pèrdua de gana, etc. són signes Vent de malaltia.

El diagnòstic és clar: la causa és una insuficiència digestiva (consum excessiu de productes lactis i de sucres refinats) que afebleix la Bilis i provoca un excés de flegmes i diversos signes de malaltia (dolor, el malestar general, la pèrdua de gana, etc.) que el cos intenta contrarestar amb la tos productiva i la febre.

Símptomes i diagnòstic

Per tractar el problema cal doncs tractar l’insuficiència digestiva, és a dir, cal adoptar una alimentació adequada -en particular, cal eliminar immediatament els sucres refinats i els productes lactis de la dieta- i utilitzar melites (espècies dissoltes en mel) per augmentar la funció Bilis del cos. És un tractament que sol ser ràpid i efectiu i que evita les recaigudes.