El model clàssic de la medicina natural

El model de la medicina natural es basa en un triple referencial que permet classificar els símptomes de les malalties, establir-ne la causa i definir-ne el tractament. Per a que el model funcioni bé és imprescindible que els 3 referencials siguin coherents entre si. Els 3 referencials són: els 4 humors, els 5 elements i les 4 energies elementals.

Dibuix històric representatiu dels 4 humorsEl primer referencial ve definit pels 4 humors. Antigament es pensava que els humors eren unes substàncies reals que contenia el cos però ara sabem que simplement corresponen a les 4 grans funcions del metabolisme del cos. Per a que hi hagi salut, els 4 humors han d’estar en equilibri. Quan no estan en equilibri, apareix la malaltia, associada a un factor desencadenant.

Els 4 humors són la Sang, la Flegma, la Bilis Groga i la Bilis Negra, i aquestes són les funcions metabòliques que representen:

 • Bilis groga: Fragmentació (digestió, immunitat)
 • Sang: Dissolució (en la sang i els líquids en general)
 • Bilis Negra: Contracció muscular (moviment, circulació, excreció)
 • Flegma: Fixació (construcció i emmagatzematge)

Per entendre el significat d’aquestes 4 funcions observem que podem resumir el metabolisme humà dient que primer cal fragmentar els aliments, després dissoldre’ls en la sang, tot seguit transportar-los i distribuir-los per tot el cos i, finalment, construir i renovar els teixits del cos.

El segon referencial està constituït pels 5 elements -Aire, Aigua, Foc, Terra i Èter- que, des de l’antiga Grècia, es pensava constituïen tota la matèria, i que representen les estructures del cos. Els elements estan compostos successivament a partir dels elements més simples:

 • L’Èter està compost només per Èter
 • L’Aire està compost d’Èter i d’ell mateix.
 • El Foc conté Èter i Aire a més d’ell mateix.
 • L’Aigua conté Èter, Aire i Foc, a més d’ell mateix.
 • La Terra conté tots els elements, inclòs ell mateix.

Els 5 elements que constitueixen la matèriaCom que l’Èter el tenim present en tots els elements, en podem prescindir i utilitzar només els 4 elements restants: Aire, Aigua, Foc i Terra. En el cos humà, aquests 4 elements es corresponen amb els gasos (Aire), els líquids (Aigua), les substàncies denses o sòlides (Terra) i la temperatura (Foc).

Els 2 parells d'energiesFinalment, el tercer referencial ve donat per les 4 energies elementals que són, de fet, dos parells d’energies: el Fred i la Calor i el Sec i l’Humit.

Les característiques d’aquestes energies són les següents:

 • Calor: Expansió, dilatació
 • Fred: Contracció, solidificació
 • Sec: Duresa, rigidesa
 • Humit: Fluïdesa, elasticitat, retenció

El model de la medicina natural, tal i com va ser formulat pels antics grecs i tal com ha arribat fins als nostres dies, ordena els 3 referencials de la manera següent:

Classificació dels 4 elements i dels 4 humorsEn primer lloc, les 4 energies elementals permeten classificar els 4 elements:

 • El Foc és Calent i Sec
 • L’Aire és Calent i Humit
 • L’Aigua és Humida i Freda
 • La Terra és Seca i Freda

D’altra banda, les 4 energies permeten classificar els 4 humors:

 • Bilis Groga: Calent i Sec
 • Bilis Negra: Sec i Fred
 • Sang: Humit i Calent
 • Flegma: Fred i Humit

D’això en resulta la relació entre els 4 elements i els 4 humors:

 • Foc i Bilis Groga
 • Terra i Bilis Negra
 • Aire i Sang
 • Aigua i Flegma

I, en incloure tots 3 referencials, resulta el següent model, que representa el terreny de la persona.

El model clàssic

No obstant, aquest model, tal i com està formulat, presenta problemes de coherència que el fan difícilment utilitzable en la pràctica i és convenient corregir-lo.