El terreny

El terreny són el conjunt de característiques intrínseques de la persona que resulten de la seva herència genètica i de l’exposició als factors ambientals al llarg de la vida -alimentació, edat, clima, relació amb els pares, etc.- i que determinen les seves fortaleses i febleses i la manera de ser i l’estat de salut en general.

Dos bessons univitel·linsTots naixem amb uns gens que ens venen donats pels nostres pares. No obstant, els gens no determinen del tot com serem. A més de la herència genètica hi ha els factors ambientals que fan que alguns gens s’acabin expressant i d’altres no. Els factors ambientals són el conjunt de circumstàncies que ens succeeixen al llarg de la vida. N’hi ha de tot tipus -ja que tot ens influeix i ens fa ser com som- però els més importants són l’alimentació (i, particularment, les carències i els abusos en l’alimentació), l’educació, la relació amb els pares i amb el nostre entorn social, el clima on vivim, les dificultats trobades al llarg de la vida, etc.

És tot aquest conjunt de circumstàncies el que finalment acaba de determinar com som i fa que puguem modificar la nostra constitució, el nostre caràcter i la nostra manera de ser en general i la que determina també les fortaleses i febleses del nostre cos i, per tant, el nostre estat de salut.

Per representar la influència que tots aquests factors, ambientals i genètics, tenen sobre una persona, parlem de l’equilibri que hi ha d’haver entre les 4 grans funcions metabòliques del nostre cos -a les que, per comoditat, denominem els 4 humors o 4 aspectes del terreny- per a que la persona estigui sana. Quan, com a conseqüència del predomini d’alguns d’aquests factors ambientals, sumats a la nostra herència genètica, es produeix una pèrdua d’equilibri entre les 4 grans funcions metabòliques del cos, diem que hi ha un terreny que predomina, o que està afeblit, en comparació amb la resta.

És aleshores que apareixen febleses i desequilibris en el nostre metabolisme que faciliten que, com a conseqüència dels factors desencadenants -els microbis, el clima, l’estrès, la fatiga, etc.-  apareguin determinades malalties que, com és lògic, estaran relacionades amb el tipus de desequilibri que pateix el cos, és a dir, amb el terreny.