Restrenyiment

RestrenyimentEl restrenyiment es una disfunció intestinal de causa desconeguda i molt estesa que afecta a nens i adults i, sobretot, a les dones i la gent gran. Es considera que hi ha restrenyiment quan es fan menys de 3 deposicions a la setmana, tot i que el que és normal és anar de ventre un o dos cops al dia.

El tractament de fons habitual compren menjar aliments amb fibra, beure aigua, fer exercici físic, no inhibir les ganes d’anar al vàter i intentar convertir-ho en una rutina. En cas de necessitat, com a medicació s’utilitzen diversos tipus de laxants, dels que no s’ha d’abusar perquè podrien fer augmentar el restrenyiment.

Medicina natural

El restrenyiment és un símptoma que pot ser degut a un excés del terreny Vent o a un excés del terreny Sang. En el primer cas tenim el restrenyiment espasmòdic i en el segon el restrenyiment atònic.

Com que Vent i Sang són terrenys directament oposats, resulta evident que cal encertar el diagnòstic si no es vol que el tractament acabi agreujant el desequilibri del terreny (i provocant més restrenyiment), encara que inicialment, per l’efecte simptomàtic, pugui alleujar el símptoma del desequilibri que és el restrenyiment. És el que succeeix amb els mal anomenats laxants de la medicina convencional, que en realitat són purgants i fan augmentar el terreny Vent i acaben agreujant el restrenyiment quan aquest és de tipus Vent, que és el cas més habitual. De fet, només s’haurien de prendre en cas de restrenyiment de tipus Sang.

Per distingir el restrenyiment Vent o espasmòdic del restrenyiment Sang o atònic, cal tenir en compte el següent:

  • En cas d’excés de toxines, la Sang augmenta per dissoldre-les, fent disminuir el terreny oposat, el Vent. La feblesa del Vent comporta una insuficiència de la funció d’eliminació de residus del cos i, en particular, de les caques. A més, el restrenyiment provoca un excés suplementari de toxines. Per tant, trobarem signes d’excés de Sang i de toxines (per això cal fer sempre un interrogatori complet).
  • En cas d’excés de Vent, per insuficiència digestiva o per manca d’oli de qualitat, normalment, hi ha espasmes digestius que aturen el peristaltisme i, en conseqüència, l’eliminació de les caques. Això comporta, també en aquest cas, una aportació suplementària de toxines. Però ara hi ha signes d’excés de Vent i de toxines, és a dir, símptomes secs i no pas humits com en el cas del restrenyiment Sang.   

En la pràctica, el diagnòstic el farem sobretot basant-nos en l’aspecte de les caques (petites, seques, dures i irritants en cas de restrenyiment Vent i grans i humides en cas de restrenyiment Sang) i el confirmarem amb la resta de símptomes del quadre clínic.

Complicacions

El restrenyiment, sobretot el de tipus Vent, no és una molèstia sense importància com de vegades la gent té tendència a pensar.

 L’excés de toxines que comporta, farà augmentar la reacció d’eliminació Vent. Això farà el diagnòstic difícil (en cas de restrenyiment Sang) o agreujarà encara més l’excés de Vent (en cas de restrenyiment Vent). I cal no oblidar que l’excés de Vent comporta el risc de que puguin aparèixer problemes greus deguts a l’excés d’aquest terreny (neurològics, psicològics o, fins i tot, psiquiàtrics, cardiovasculars, etc.). I també hi ha els problemes ocasionats per les toxines: al·lèrgies, dermatosis, etc.  

El restrenyiment és un símptoma important al que sempre s’ha de fer atenció i sempre s’ha de tractar. I no és estrany que sigui la clau del tractament d’una altra malaltia.

Tractament

Dietètica:

El restrenyiment és bastant sovint degut simplement a l’absència d’oli de qualitat (verge extret en fred a la primera pressió i, a poder ser, biològic) en la dieta. Caldrà reintroduir-lo en l’alimentació de l’adult (o posar-ne unes gotes en el biberó del nadó). Els millors olis són els de sèsam, colza, oliva i gira-sol. També serà convenient revisar tota l'alimentació.

Fitoteràpia:

La majoria de plantes que actuen sobre el restrenyiment fan augmentar el terreny Vent. Convé utilitzar-les només en cas de restrenyiment Sang i, així i tot, amb precaució. Al matí i al migdia caldrà prendre plantes per eliminar toxines i reequilibrar el terreny i, al vespre, per tractar l’insuficiència digestiva de fons.

Restrenyiment SangLes plantes que actuen sobre el restrenyiment i fan disminuir el Vent són poc nombroses. I cal encara vigilar que no facin augmentar la Flegma que faria disminuir la Bilis i agreujaria l’insuficiència digestiva subjacent, causa última de l’excés de Vent.

Restrenyiment Vent

En cas de restrenyiment de llarga duració i signes de presència de toxines exògenes, podrà ser convenient fer el tractament seqüencial d’eliminació de toxines, utilitzant plantes que actuïn sobre el restrenyiment.