Mioteràpia

Tractament del psoasilíac

La Mioteràpia, desenvolupada a França i utilitzada per nombrosos metges i fisioterapeutes francesos, és la tècnica osteopàtica més avançada i eficaç doncs permet tractar nombrosos dolors i patologies de l’aparell locomotor de manera natural i amb resultats ràpids, bons i permanents. La Mioteràpia es distingeix per fer un diagnòstic muscular per identificar els desequilibris mecànics de l’aparell locomotor i per tractar les contractures musculars -que en són la veritable causa- mitjançant mobilitzacions suaus i indolores, fetes en el mateix sentit en que actua el cos -és a dir, d’acord amb els principis de la medicina natural- sense forçar cap articulació ni cap múscul. De fet, per les seves característiques i resultats terapèutics, la Mioteràpia hauria de ser la teràpia de primera elecció per tractar els problemes de l’aparell locomotor d’origen mecànic.

La Mioteràpia té uns fonaments teòrics molt sòlids que permeten comprendre quina és la veritable causa de molts dolors i patologies de l’aparell locomotor pels que, altrament, no hi ha una explicació plausible i es consideren idiopàtics. La concepció global dels problemes mecànics de l’aparell locomotor i les seves causes que aporta la Mioteràpia, fa possible tractar els dolors articulars i les disfuncions de l’aparell locomotor de manera eficaç i precisa, adreçant el tractament a la causa que els provoca i no a les seves conseqüències. Val a dir que només així es poden aconseguir resultats terapèutics bons i perdurables.

Tractament de la musculatura cervical posterior

D’altra banda, gràcies a que actua d’acord amb els principis de la medicina natural, és a dir, respectant la fisiologia i la forma d’actuar del cos i, per tant, sense forçar, la Mioteràpia és totalment indolora i permet tractar tot tipus de pacient, des de nadons a gent gran, incloent les dones embarassades. A més, es complementa molt bé amb l’acupuntura per poder així, entre totes dues, abordar el tractament de la gran majoria dels dolors i patologies de l’aparell locomotor. De fet, per les seves característiques, es podria dir que la Mioteràpia fa de pont entre la medicina occidental i l’oriental.

La Mioteràpia es ràpida i efectiva, de 4 a 6 sessions solen ser suficients per treure un dolor o aconseguir una milloria important i els resultats s’acostumen a notar des de la primera sessió. A més, els resultats són permanents, ja que el tractament s’adreça a la causa dels desequilibris i no a les seves conseqüències.

La Mioteràpia es fonamenta en tres característiques fonamentals, que en fan una tècnica osteopàtica única, diferent de totes les altres. D’una banda, utilitza l’escurçament passiu com a principi terapèutic. Això fa que sigui una tècnica natural al 100% i que, per tant, gaudeixi de tots els avantatges que la medicina natural proporciona.

D’altra banda, incorpora el concepte de les cadenes musculars de compensació i distingeix les diferents funcions i característiques de la musculatura tònica (de posició) i la fàsica (de moviment). És només tenint en compte aquests dos conceptes que es poden arribar a comprendre versemblantment els problemes mecànics de l’aparell locomotor i que resulta possible tractar-ne directament la causa.