Factors desencadenants del dolor

Moltes d’aquestes contractures, ja siguin d’origen traumàtic o de compensació, poden ser indolores i restar amagades, durant molt de temps. Ara bé, això no vol dir que no tinguin conseqüències: a més de limitar la mobilitat de l’articulació, la contractura exerceix una força permanent sobre l’articulació que la fa treballar en una situació de desequilibri i la pot acabar deformant. De fet aquesta és la causa de moltes patologies caracteritzades per la deformació de l’esquelet i, en particular, de l’artrosi.

Dormint al sofa

En tot cas, el més habitual és que al cap d’un temps, una o diverses contractures comencin a fer mal. Com que l’aparició del dolor acostuma a anar precedida d’un esforç puntual, un mal gest o un cop de fred, per exemple, hi ha tendència a considerar aquest fet com la causa del dolor. No obstant, cal no confondre aquests factors desencadenants del dolor amb la veritable causa del dolor, la contractura primària i la cadena de contractures musculars que la compensa. El factor desencadenant és com la gota que fa vessar el vas, però aquest ja estava ple.

L’exemple més típic d’aquesta confusió el trobem quan es diu que una mala postura ha provocat un dolor, per exemple, una lumbàlgia. Una mala postura prolongada no provocarà un mal d’esquena a no ser que prèviament hi hagi una cadena muscular de compensació. L’acció del factor desencadenant és precisament la de descompensar localment les compensacions del cos i provocar així que un múscul -ja hipertònic- ultrapassi el llindar del dolor i aquest aparegui.

Els factors desencadenants o de descompensació més habituals són l’estirament brusc d’un múscul en repòs, els micro-traumatismes repetits, un mal gest, les males postures prolongades, un corrent d’aire fred, l’estrès, els canvis hormonals, els estiraments i la musculació, el café, ...