L’escurçament passiu com a principi terapèutic

Destensar un arc

La utilització del principi terapèutic de l’escurçament passiu dels músculs per tractar els problemes mecànics -és a dir, deguts a contractures musculars- de l’aparell locomotor i les seves conseqüències, és l’element clau que fa de la Mioteràpia una tècnica osteopàtica diferent a totes les altres.

L’escurçament passiu del múscul és molt eficaç i té molts avantatges. No obstant, és desconegut per la fisioteràpia, la medicina oficial i la pràctica totalitat de les tècniques osteopàtiques o de teràpia manual. Per això no és exagerat dir que suposa una veritable revolució en el camp de l’osteopatia, la fisioteràpia, la reumatologia i la rehabilitació.

A continuació s’exposa quins canvis suposa l’escurçament passiu des d’una perspectiva global de les possibilitats terapèutiques que brinden els músculs, quines són les característiques de l’escurçament passiu, quins són els seus avantatges i també la seva aplicació al cas de la torticolis congènita del nadó.