Artrosi

Radiografia amb artrosi lumbar

L’artrosi és una malaltia considerada per la medicina oficial com a responsable de molts dolors articulars que es caracteritza pel desgast del cartílag articular i la progressiva aparició de malformacions òssies en l’articulació. L’artrosi es considera idiopàtica -és a dir, que no se’n coneix la causa- i associada a una sèrie de factors de risc entre els que destaca l’edat, fet que fa que en la pràctica se la consideri com una malaltia degenerativa de l’esquelet associada a l’edat.

La clínica de l’artrosi es caracteritza pel dolor articular, la limitació del moviment de l’articulació, una possible deformació articular típica associada a cada articulació, i, de vegades, inflamació. El diagnòstic es fa en base a aquesta clínica i a la presencia de malformacions òssies (osteòfits, etc.) en una radiografia. És doncs un diagnòstic principalment radiològic.

El tractament habitual inclou mesures d’higiene postural i d’estil de vida, diversos fàrmacs (analgèsics per disminuir el dolor, antiinflamatoris, altres fàrmacs que intenten mantenir o restaurar les propietats del líquid sinovial o del cartílag), infiltracions de fàrmacs (corticoides, àcid hialurònic) i, en casos extrems d’artrosi avançada, cirurgia.

Mioteràpia

Des del punt de vista de la Mioteràpia, l’artrosi no és una malaltia -és a dir, no és una causa en si mateixa- sinó simplement la conseqüència d’un desequilibri mecànic mantingut durant anys. Són les contractures musculars les que provoquen el dolor articular i la limitació de moviment i les que, amb el pas del temps, provoquen l’aparició de les malformacions òssies i una possible deformació de l’articulació. Prova d’això és que al treure les contractures, el dolor i la limitació de moviment desapareixen i, en canvi, les malformacions òssies i la deformació, no.

També cal dir que sí bé és habitual trobar signes d’artrosi quan hi ha un dolor articular, és també habitual no trobar-ne cap. I tampoc no és estrany trobar signes radiològics d’artrosi sense que hi hagi però dolor articular. De fet, la presència de signes d’artrosi el que ens indica realment és que el desequilibri muscular fa anys que està instaurat.

La relació de l’artrosi amb l’edat s’explica perquè amb l’edat augmenta la probabilitat d’haver patit traumatismes que hagin provocat contractures i de que les contractures hagin tingut prou temps per provocar el desgast del cartílag i les malformacions òssies. I cal no oblidar que també hi ha joves que pateixen artrosi i gent gran que no en té.

Desgast del cartílag i malformacions òssies

El mecanisme que explica l’aparició de l’artrosi és el següent. Inicialment hi ha un traumatisme que provoca una contractura muscular. La contractura muscular exerceix una força permanent sobre l’articulació. L’efecte d’aquesta força és de comprimir, reduir la mobilitat i fer treballar en una posició de desequilibri a l’articulació. L’articulació queda sotmesa a una força de compressió, té la mobilitat reduïda i perd el seu eix fisiològic de treball i passa a treballar en una posició que no és la seva habitual en la qual les forces que actuen sobre ella no actuen sobre l’eix sobre el que naturalment haurien de fer-ho.

Traumatisme i contractura muscular

Les articulacions del cos estan preparades per treballar suportant càrregues mecàniques  aplicades en determinades direccions sobre l’articulació. Les fibres de l’os i del cartílag estan disposades per fer front òptimament a carregues aplicades en aquestes direccions. En el moment en que l’articulació passa a treballar en una posició diferent a l’habitual, les càrregues  de tot tipus que ha de suportar passen a actuar sobre altres direccions que no són les que l’articulació està dissenyada per suportar.

Els ossos, que són vius i es renoven contínuament, necessiten estar sotmesos a càrregues mecàniques normals per mantenir-se en bon estat de salut. Un os immobilitzat i sotmès a carregues mecàniques diferents a les que està dissenyat per suportar, es podrà fracturar amb més facilitat (d’aquí les fractures d’estrès) i fàcilment crearà malformacions òssies.

De manera similar, el cartílag de l’articulació es desgastarà si ha de fer front contínuament a carregues mecàniques que actuen sobre direccions per a les que el cartílag no està dissenyat per treballar. En el cas del cartílag, la limitació de moviment de l’articulació també és un factor molt important, ja que el cartílag necessita que el líquid sinovial es mogui i circuli per nodrir-se bé.

Conseqüències de la contractura

El resultat de tot aquest procés de degeneració del cartílag i l’os subcondral, el qual és progressiu i requereix d’un cert temps per a que els seus canvis siguin perceptibles, és el que es coneix amb el nom d’artrosi.

Tractament

El tractament de l’artrosi s’adreça a tractar i eliminar la causa del dolor articular i la pèrdua de mobilitat de l’articulació. O sigui, el tractament s’adreça a eliminar les contractures musculars que són les que realment provoquen el dolor i limiten la mobilitat de l’articulació.

Així doncs, quan diem que la Mioteràpia permet tractar l’artrosi el que estem dient és que la Mioteràpia permet tractar el dolor articular i les limitacions de moviment que hom associa habitualment a l’artrosi però que realment són deguts a les contractures musculars.

Les malformacions òssies que ja s’hagin creat no es podran eliminar, com és lògic, però això no és preocupant perquè -excepte en casos d’artrosi avançada- no té cap conseqüència. En tot cas, al tractar les contractures musculars que desequilibren l’articulació s’evita que l’artrosi segueixi progressant.

Artrosi avançada

Artrosi avançada

També cal dir que en cas d’artrosi avançada és habitual que la pròpia degeneració de l’articulació provoqui dolor i pugui disminuir la mobilitat de l’articulació. En aquest cas, cal dir que malauradament hem arribat massa tard i probablement serà necessària la cirurgia per mirar de pal·liar les conseqüències del dany sofert per l’articulació.

No obstant, abans d’optar per la cirurgia, serà convenient eliminar les contractures musculars per poder valorar així quines són realment les conseqüències de la degeneració artròsica de l’articulació. Cal tenir en compte que en aquests casos, el dolor sol tenir dues components: el provocat per les contractures musculars i el degut a la degeneració de l’estructura. Cal per tant, tractar primer les contractures musculars (preferentment amb Mioteràpia i/o Acupuntura) i, un cop eliminada aquesta causa de dolor, valorar aleshores si les conseqüències de la degeneració artròsica per si soles justifiquen realment la intervenció quirúrgica.