Artritis reumatoide

RX Artritis Reumatoide (Foto de Bernd Brägelmann Braegel)L’artritis reumatoide es una malaltia crònica que es caracteritza per la inflamació de diverses articulacions i que afecta sobretot a dones de mitjana edat. Hi sol haver períodes en que la inflamació baixa per tornar a aparèixer més endavant però, progressivament, els episodis són més freqüents i hi ha més articulacions afectades. A més del dolor -continu i més intens a la nit- i la pèrdua de mobilitat de les articulacions, la rigidesa al llevar-se i la fatiga són símptomes habituals de l’artritis reumatoide.

El diagnòstic és essencialment clínic tot i que determinades proves analítiques (FR, anti-CCP, VSG, PCR) i la presència radiològica de determinades lesions típiques de l’artritis reumatoide permeten molts cops confirmar-lo.

La causa de l’artritis reumatoide és desconeguda però hi ha una certa predisposició genètica a patir-la que ve donada pel factor genètic HLA-DRB1. La inflamació ataca les articulacions -es diu que és una malalaltia autoinmunitària- i les pot arribar a destruir.

L’artritis reumatoide és una malaltia que pot tenir conseqüències greus i invalidants. A banda del dolor i la pèrdua de mobilitat, pot provocar deformacions importants en les articulacions i pot afectar també diversos òrgans.

El tractament convencional es basa en l’administració de diversos medicaments que actuen contra la inflamació.

Medicina natural integral

En l’artritis reumatoide conflueixen dos factors, un d’innat i un d’adquirit. El factor innat -és a dir, d’origen genètic- es tradueix en una predisposició de la persona per a que el seu cos actuï d’una  determinada manera. El factor adquirit, d’origen mecànic, provoca un desequilibri en el cos i fa que el cos actuï -desproporcionadament, en aquest cas, a causa de la presència del factor innat- per corregir aquest desequilibri.

Així doncs, és la confluència de tots dos factors el que provoca la malaltia: sense el factor adquirit, el factor innat no tindria cap conseqüència i sense el factor innat, el factor adquirit provocaria artrosi o fibromiàlgia, en comptes d’artritis reumatoide.

Artritis, artrosi i fibromiàlgia

La causa de la malaltia, ja que sobre el factor innat hi podem fer ben poca cosa, són les contractures musculars que provoquen el dolor articular i amenacen la integritat de les articulacions. Les contractures musculars són conseqüència d’algun traumatisme físic que ha desequilibrat el sistema i ha fet aparèixer cadenes de contractures musculars de compensació. Les contractures musculars ens indiquen que el terreny Vent està augmentat.

A més de les contractures musculars, amb l’artritis reumatoide no és estrany trobar d’altres símptomes secs que ens indiquen que el terreny Vent està augmentat (sequedat als ulls, dispnea i tos no productiva, pell seca, psoriasi, etc.). El predomini del terreny Vent, ens indica que hi ha un excés de fred i de sequedat en l’equilibri metabòlic de la persona que afecta, en particular, les articulacions.

L’estrés mecànic sobre les articulacions provocat per les contractures musculars i el desequilibri del terreny, l’excés de fred i de sequedat, són la causa de la malaltia.

La inflamació, que és de naturalesa calenta i humida, és la resposta natural del cos per mirar d’oposar-se al predomini del terreny Vent i reequilibrar el terreny. Però així com en el cas de l’artrosi és de curta durada, en el cas de l’artritis reumatoide, degut al factor innat, la persona desenvolupa una reacció inflamatòria molt intensa i prolongada. I és aquesta reacció inflamatòria excessiva la que causa els problemes més importants.

Ara bé, és important comprendre que la inflamació no és la causa de la malaltia sinó la reacció del cos per oposar-se a la malaltia. La inflamació és un mecanisme de defensa i protecció del cos i, en general, és benèfica. És degut a la presència inhabitual del factor genètic que, en aquest cas, és excessiva i nociva. En tot cas, tractar únicament la inflamació no té gaire sentit perquè no s’està tractant la veritable causa de la malaltia i només permet alleujar-ne les conseqüències.

D’altra banda, a més del factor genètic innat, no es pot descartar que sobre l’augment del terreny Vent i la resposta excessiva del cos hi pugui haver també una influència de l’alimentació que, com sabem, és la causa més freqüent de desequilibri del terreny.

Tractament

El tractament s’orientarà a tractar la causa de la malaltia -les contractures musculars i el desequilibri del terreny- ja que si fem desaparèixer la causa, la reacció del cos -la inflamació- esdevindrà innecessària. El tractament inclourà tres mesures terapèutiques, complementàries entre si.

Aportació de calor amb una moxaD’entrada, per reequilibrar el terreny i tenir una millora ràpida serà convenient fer moxibustió. La moxibustió és una tècnica terapèutica de la medicina xinesa que consisteix en escalfar determinats punts de la pell amb una moxa -una mena de cigar fet d’herbes que en cremar desprèn calor-. La moxibustió es farà en determinats punts d’acupuntura escollits perquè fan que el cos integri particularment bé i de manera global la calor que li estem proporcionant i pugui així contrarestar l’excés de fred que caracteritza el terreny Vent. A més, quan no hi hagi inflamació, es podran moxar també les articulacions afectades.

L’aportació de calor que la moxa proporciona al cos fa disminuir la necessitat d’aquest de generar-lo per si mateix amb la inflamació. D’aquesta manera tan senzilla, doncs, es redueix la inflamació.

Per tractar les contractures musculars i fer-les desaparèixer utilitzarem la Mioterapia. En eliminar les contractures, disminueix la necessitat del cos d’oposar-se a l’excés d’estrès mecànic que afecta les articulacions i que és la causa que provoca la inflamació.

Finalment, com a tercera mesura, serà convenient ajudar al cos a reequilibrar el terreny mitjançant una alimentació saludable i l’acció de les melites (espècies dissoltes en mel).

Aquest tractament combinat proporciona ràpidament una millora, no té efectes secundaris i pot arribar a curar la malaltia. A més, és compatible amb la medicació que us hagi prescrit el reumatòleg qui, si de cas, us recomanarà d’anar-la disminuint a mesura que disminueixin els símptomes, d’acord amb el seu criteri.