Epicondilitis o colze del tenista

EpicondilitisL’epicondilitis o colze del tenista és un dolor en l’epicòndil. L’epicòndil es troba a la part lateral de l’húmer, a l’alçada del colze. En l’epicòndil s’hi insereixen els tendons de  diversos músculs que permeten fer l’extensió de la mà i dels dits de la mà. El dolor s’accentua al fer servir aquests músculs i pot arribar a impossibilitar, per exemple, aguantar un got d’aigua.

Es denomina colze del tenista perquè és un dolor que afecta sovint als jugadors de tenis però que també pot afectar les persones que utilitzen molt el ratolí de l’ordinador o que fan determinades feines manuals que sol·liciten molt la musculatura extensora o els suposa suportar petits traumatismes repetitius amb el colze.

El tractament habitual es fa amb repòs, antiinflamatoris, fred o calor, massatge, estiraments, tonificació, ultrasons, electroteràpia, etc. També es pot posar una cinta que descarregui els tendons o infiltrar la zona i, excepcionalment, arribar a intervenir quirúrgicament.

Medicina natural integral

La causa del problema és un traumatisme directe o petits traumatismes repetitius sobre el colze o una sol·licitació continuada de la musculatura extensora de l’epicòndil. Aquesta musculatura no és gaire apta per fer molta força -quan fem força amb els braços la fem amb la musculatura flexora- i té poca capacitat d’aguantar traumatismes o sol·licitacions continuades.

Els desequilibris musculars globals que provoquin una epicondilitis com a tret predominant són excepcionals. No obstant, de ser aquest el cas, es tractarà amb Mioteràpia.

El meridià Shou Yang Ming (o de l'intestí gros)El cas més habitual és un desequilibri local que afecta la musculatura de l’epicòndil. El tractament adequat es farà amb acupuntura. L’acupuntura permet fer un diagnòstic acurat dels problemes d’epicondilitis. Com hem dit, són gairebé sempre problemes locals, i corresponen gairebé sempre a un d’aquests dos tipus de desequilibri energètic: un excés de yang a nivell muscular o un estancament de sang al colze.

En el cas de l’epicondilitis, l’excés de yang es manifesta a nivell del meridià Shou Yang Ming (o meridià de l’intestí gros). Per tant, caldrà fer circular l’energia yang a través del canal i treure així aquest excés. Hi ha uns punts d’acupuntura d’aquest meridià específics per fer-ho.

L’estancament de sang el trobem quan hi ha hagut un traumatisme recent o quan l’epicondilitis és antiga en el temps. També en aquest cas hi ha uns punts d’acupuntura adequats per fer circular la sang estancada.

Hi ha un punt d’acupuntura, que els atles d’acupuntura no sempre situen prou bé, que és particularment útil per tractar les epicondilitis. És el IG11 que té la propietat de tractar l’estancament de sang al colze i al mateix temps activar la circulació de yang pel meridià Shou Yang Ming. Punturar aquest punt formarà part gairebé sempre del tractament de l’epicondilitis doncs.